Sunday, September 4, 2011

TaHNiAh....

Another task..with beautiful meaning..
tahniah barisan RajA Sehari Summer Alexandria University, 2011


tahniah (immobile BG)“Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”. 
(Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim)


dan untuk 2 bayi comel Iskandariah


al-Furqan ayat 74:
ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما
Tuhanku, kurniakanlah daripada isteri dan anak-anakku sesuatu yang menjadi penyejuk mata, dan jadikanlah kami imam kepada orang yang bertaqwa.


0 comments:

Blog Widget by LinkWithin